วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562

ค้นหา: ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ZIST14 ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ คูซาดาซี ชานัคคาเล่ อิสตันบูล เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ 9วัน6คืน (TK) ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท (ZGIST9D6NTK)

14 เม.ย. 2019
ทัวร์ตุรกี-เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี-เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ- เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนเชอรี่ - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง-เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซ