วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562

ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด