ทัวร์จีน » ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน บินสบายไปไทเป พักหรู 4 ดาว 5 วัน 3 คืน (SL) ราคา 13,900 บาท (ฺBITPE5D3NSL)

ทัวร์ไต้หวัน บินสบายไปไทเป พักหรู 4 ดาว 5 วัน 3 คืน (SL) ราคา 13,900 บาท (ฺBITPE5D3NSL)

6 พฤศจิกายน 2018
11   0

ทัวร์ไต้หวัน – ไถจง – บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านใบชา – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง – ถนนคนเดินซีเหมินติง – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี – ศูนย์เครื่องสำอาง – ซือหลินไนท์มาเก็ท

“คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่”

 

 

 

แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจถูกใจ:

ทัวร์ไต้หวัน ชมซากุระ 4 วัน 3 คืน (IT) ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท (ATTPE4D3NIT)
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่บินสบายไปไทเป 5 วัน 3 คืน (SL) ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท (ฺBITPI5D3NSL)
ทัวร์ไต้หวัน (สงกรานต์) อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (CI) ราคา 31,900 บาท (CUTPI4D3NCI)
ทัวร์ไต้หวัน พัก 4 ดาว โปรน้องใหม่ Taipei Taiwan 5 วัน 3 คืน (SL) ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท (BITPI5D3N...
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน โปรน้องใหม่ Taipei Taiwan 5 วัน 3 คืน (SL) ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท (BIT...
ทัวร์ไต้หวัน พัก 5 ดาว เที่ยวเต็มไม่เข้าร้าน กินดีอยู่ดี 4 วัน 3 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท (S...
ทัวร์เกาสง-ไถตง-ฮวาเหลียน-ไทเป ชมเทศกาลบอลลูน 5 วัน 4 คืน (CI) ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท (ATKAO5D4NCI)
ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN DREAM DESTINATION 6 วัน 4 คืน (XW) ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท (ZGTPE6D4NXW)
ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN FOREVER YOUNG พักหรู 5 ดาว 7 วัน 5 คืน (XW) ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท (ZGTPE...
ทัวร์ไต้หวัน T-DED เก๋กู๊ด!! TAIWAN พักหรู5ดาว 5 วัน 4 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 25,999 (ZGTPE5D4NTG)
ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท (GHTPE5D4NTG)
ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน (XW) ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท (ZGTPE5D3NXW)