W3.CSS
ทัวร์จีน » ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท (GHTPE5D4NTG)

ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท (GHTPE5D4NTG)

12 ตุลาคม 2018
203   0

ทัวร์ไต้หวัน – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ – อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เดินทางไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์-อาบน้ำแร่ – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ซื่อหลินไนท์ – ไทเป-Germanium Power-ตึกไทเป101 – (ไม่รวมชมวิวชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) – ร้านคอสเมติค-ช้อปปิ้งGloria Outlet  – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ

 

“คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่”

 

แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจถูกใจ:

ทัวร์ไต้หวัน T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน (SL) ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท (ZGTPE5D3NSL)
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป..ไทเป 5 วัน 3 คืน (SL) ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท (BITPE5D3NSL)
ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ออนเซ็น ซุปตาร์ ออนเซ็น ท้าหนาว 4 วัน 3 คืน (PG) ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท...
ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน (ซุปตาร์...ฉึกฉึก ปู๊นๆ) (TG) ราคา 32,888 บาท (TTN...
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI 5วัน3คืน(SL) ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท (BIBTTPE5D3NSL)
ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน3คืน(SL) ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท (BIBTTPE5D3NSL)
ทัวร์ไต้หวัน Hello taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6วัน4คืน(SL) ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท (BIBTTPE6D4NSL)
ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI ALISAN 5วัน4คืน(VZ) ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท (BIBTTPE5D4NVZ)
ทัวร์เบลเยี่ยม Benelux 8 วัน 5 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 78,000 บาท (SRBRU8D5NTG)
ทัวร์อังกฤษ England 8 วัน 5 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 82,500 บาท (SRLHR8D5NTG)
ทัวร์เยอรมนี Germany 7 วัน 4 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 78,000 บาท (SRFRA7D4NTG)
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน (VZ) ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท (PBRMQ4D3NVZ)