โปรโมชั่น » ทัวร์เนปาล 4 วัน 3 คืน (SL) ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท (ATSNP4D3NSL)

ทัวร์เนปาล 4 วัน 3 คืน (SL) ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท (ATSNP4D3NSL)

25 สิงหาคม 2018
47   0

ทัวร์เนปาล – เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot  Mountain) – บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล – โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์ – กาฐมัณฑุ – สนามบิน – กรุงเทพ

       

“คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่”

 

                         

แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจถูกใจ:

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท (ZGCSX6D5NFD)
ทัวร์เวียดนามเหนือ ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท (ATHAN3D2NVZ)
แพคเกจเรือ Superstar Gemini 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท (TBSTAR3D2N)
ทัวร์อินเดีย 4 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 12,991 บาท (ATDEL4D2NFD)
ทัวร์มองโกเลีย Opening Mongolia 5 วัน 3 คืน (OM) ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท (ATMOS5D3NOM)
ทัวร์ไต้หวัน (สงกรานต์) อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (CI) ราคา 31,900 บาท (CUTPI4D3NCI)
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียม พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (FD) ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท (BIREP3D2...
ทัวร์รัสเซีย Russia Good Deal 6 วัน 3 คืน (EY) ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท (ZGRUS6D3NEY)
ทัวร์เกาสง-ไถตง-ฮวาเหลียน-ไทเป ชมเทศกาลบอลลูน 5 วัน 4 คืน (CI) ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท (ATKAO5D4NCI)
ทัวร์กัมพูชา...นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน (WE) ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท (ATREP2D1NWE)
ทัวร์ยูเครน EASY UNSEEN UKRAINE 5 วัน 3 คืน (PS) ราคา 39,900 บาท (CUUKR5D3NPS)
แพ็คเกจมัลดีฟส์ (วันแม่) CLUB MED KANI 3 วัน 2 คืน (FD) ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท (SOWMEL3D2NFD)