ทัวร์จีน » ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN DREAM DESTINATION 6 วัน 4 คืน (XW) ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท (ZGTPE6D4NXW)

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN DREAM DESTINATION 6 วัน 4 คืน (XW) ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท (ZGTPE6D4NXW)

5 สิงหาคม 2018
60   0

ทัวร์ไต้หวัน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทราวัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่เจียอี้ – เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทจง – ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน – COSMETIC SHOP ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

“คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่”

 

 

แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจถูกใจ:

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท (ZGCSX6D5NFD)
ทัวร์จีน เมืองปักกิ่ง ราคาเริ่มต้น 14,777 บาท (ZGPEK5D3NHU)
ทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์ (ครั้งที่ 122) 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท (MMCAN4D3NTG)
ทัวร์บินตรงฉงชิ่ง-อู่หลง ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท (SSCKG4D3NWE)
ทัวร์นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท (CUSHA5D4NXW)
ทัวร์ไต้หวัน ชมซากุระ 4 วัน 3 คืน (IT) ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท (ATTPE4D3NIT)
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่บินสบายไปไทเป 5 วัน 3 คืน (SL) ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท (ฺBITPI5D3NSL)
ทัวร์กวางเจา...เยี่ยมชมตลาดค้าส่งจีน 4 วัน 3 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท (GATCAN4D3NTG)
ทัวร์เฉินตู (สงกรานต์) ธารน้ำแข็งต๋ากู่ 5 วัน 4 คืน (MU) ราคา 27,900 บาท (EPCTU5D4NMU)
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 18,991 บาท (TBPEK6D5NTG)
ทัวร์จางเจียเจี้ย Shock Price Zhangjiajie 4 วัน 3 คืน (FD) ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท (TBCSX4D3NFD)
ทัวร์คุนหมิง ผานโจว ตงชวน...ชมใบแปะก๊วยพันปี 5 วัน 4 คืน (8L) ราคา 15,888 บาท (DPKMG5D4N8L)