(BI) ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท มหัศจรรย์..เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3D2N (FD) เดือน ก.ค. 62-ก.พ. 63

ทัวร์ลาว– เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี-ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช

 

“คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่”

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(BI) ทัวร์เวียดนามเหนือ ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท มหัศจรรย์ Nha Trang Dalat 4D3N (PG) เดือน ต.ค. – ธ.ค. 62
(FT) ทัวร์อินเดีย ราคาเริ่มต้น 21,990 บาท เที่ยวฟิน อินเดีย มหาเสน่ห์ นครสีชมพู ทัชมาฮาล เดลี 6D3N (TG) เดือน ต.ค. – ธ.ค. 62
(FT) ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท เกาหลี เที่ยวฟิน Beautiful Autumn in Korea 5D3N (XJ) เดือน ต.ค. – พ.ย. 62
(2BE) ทัวร์เชียงราย ราคา 9,500 บาท เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน 5D3N (รถตู้) เดือน ธ.ค. 62 – ม.ค. 63
(2BE) ทัวร์เชียงราย ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท ดอยตุง ดอยแม่สลอง วัดร่องขุน ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย 4D2N (รถตู้) เดือน ต.ค. 62 – ม.ค. 63
(FT) ทัวร์คุนหมิง ราคาเพียง 29,992 บาท ท่องแดนอารยธรรม เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย (ถ้ำลับถางซิงต้ง) 8D7N (MU) เดือน พ.ย. – ธ.ค. 62