วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562

เที่ยวโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

โคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นอีก 1 สถานที่ที่อยากแนะนำให้ทุกท่านได้ไปเยือน เป็นเส้นทางที่เดินทางไม่ยาก อยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ถ้าหากท่านมีแพลนไปเที่ยวยุโรปอย่าลืมไป ณ ที่แห่งนี้ด้วยนะคะ

 

สิ่งก่อสร้างรูปทรงโค้งเป็นวงกลม มีความสูง 48 เมตร ยาว 188 เมตร และกว้าง 156 เมตร แนวคิดในการออกแบบโคลอสเซียมนี้ยังคงมีความสำคัญมาจนถึงทุกวันนี้

 

บางท่านอาจจะคุ้นเคยจากภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง “เกลดิเอเตอร์ (Gladiator)” โคลอสเซียมแห่งนี้ถือได้ว่าเป็น “สนามกีฬากลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่แห่งเดียวในอิตาลี” ซึ่งเดิมเคยเป็นสังเวียนเดือด ที่เดิมพันกันด้วยชีวิต ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ และนักโทษหรือทาสให้สู้กัน ถ้าทาสคนไหนรอดก็จะถูกปล่อยตัวออกมา สถานที่แห่งนี้ในอดีตเปรียบเหมือนโรงละคร หรือ มหรสพ สำหรับกษัตริย์ ชนชั้นสูงได้เข้ามาร่วมชม ซึ่งอัฒจันทร์มีการกำหนดไว้สำหรับผู้ชมแต่ละชนชั้น ในขณะที่ประตูก็ถูกจำกัดไว้เฉพาะผู้เข้าชมบางชนชั้นเช่นกัน สนามมหัศจรรย์ยุคโบราณของชาวโรมันแห่งนี้สามารถจุผู้คนได้ถึง 5 หมื่นกว่าที่นั่ง กว่าจะมาเป็นโคลอสเซียมที่ยิ่งใหญ่ ใช้ระยะเวลาสร้างถึง 10 ปี บริเวณด้านล่างสุดใช้เป็นที่กังขังสัตว์โดยการขนส่งผ่านลิฟต์ ขึ้นมาด้านบนสนาม และสนามมีการออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยสร้างให้มีลักษณะเป็นรูปวงรีเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬามากยิ่งขึ้นและมีการออกแบบทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตก ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบัน

 

ผ่านมา 1,000 กว่าปีจนถึงปัจจุบัน โคลอสเซียมถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีก 1 แห่ง ที่ซักครั้งในชีวิตจะต้องไปเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ และความอัจฉริยะของชาวโรมันยุคโบราณนั้นด้วยตาตัวเอง

 

** ถ้าท่านใดอยากจัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวเส้นทางยุโรป เฉพาะกลุ่มหรือกรุ๊ปครอบครัว สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะ **