W3.CSS
โปรโมชั่น » ทัวร์ฮ่องกง HKG08 (MS) ฮ่องกง ช้อปปิ้ง (MAY-OCT) 3 วัน 2 คืน (MS) ราคาเริ่มต้น 11,989 บาท (GS25HKG3D2NMS)

ทัวร์ฮ่องกง HKG08 (MS) ฮ่องกง ช้อปปิ้ง (MAY-OCT) 3 วัน 2 คืน (MS) ราคาเริ่มต้น 11,989 บาท (GS25HKG3D2NMS)

4 พฤษภาคม 2019
85   0

ทัวร์ฮ่องกง -เมืองฮ่องกง (เช็กแล็บก๊อก) – ย่านมงก๊ก-ติ่มซำ -วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – AVENUE OF STARS – ชมโชว์แสงสีเสียง -วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดหม่านโหมว – อิสระช้อปปิ้ง

 

“คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่”

 

แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจถูกใจ:

ทัวร์อิตาลี EXCLUSIVE ITALY-SWISS-FRANCE 8 วัน 5 คืน (SQ) ราคาเริ่มต้น 53,999 บาท (ZGMXP8D5NSQ)
ทัวร์เยอรมัน BELIEVE EAST EUROPE 8 วัน 5 คืน (QR) ราคาเริ่มต้น 45,999 บาท (ZGMUC8D5NQR)
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์..ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX) ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท (BIHKG3D2NCX)
ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อทุยานอาลีซัน-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (VZ) ราคาเริ่มต้น 15,800 บาท (PBRMQ5D4NVZ...
ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT 6 วัน 3 คืน (MS) ราคาเริ่มต้น 38,999 บาท (PVCAI6D3NMS)
ทัวร์รัสเซีย CZDME14 ANGELA RUSSIA 7วัน4คืน (SQ) ราคาเริ่มต้น 36,999 บาท (ZGDME7D4NSQ)
ทัวร์จอร์แดน (JOR-HB02-RJ) HABIBI JORDAN 7 วัน 4 คืน (RJ) ราคาเริ่มต้น 55,555 บาท (PVAMM7D4NRJ)
ทัวร์ฮาวาย JHHN 1009_OCT 9-14_ 7 วัน 4 คืน (CI) ราคาเริ่มต้น 69,999 บาท (JFTPE7D4NCI)
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUSSIA ฉลองเทศกาล WHITE NIGHT 6วัน4คืน(TG) ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท (BIBTDME6D...
ทัวร์มาเลเซีย Superb vip malaysia (kuala-genting) 3 วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 5,290 บาท (SPKUL3D2N)
ทัวร์จอร์เจีย The Million Dollar View of Caucasus Mountains จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8วัน5คืน(QR) ราคาเ...
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB ENRICH 3D (3K) APR - NOV นอน 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (3K) ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท (S...