W3.CSS
ทัวร์จีน » ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ปล่อยโคม แช่ออนเซ็น 5 วัน 3 คืน (XW) ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท (PBTPE5D3NXW)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ปล่อยโคม แช่ออนเซ็น 5 วัน 3 คืน (XW) ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท (PBTPE5D3NXW)

22 มกราคม 2019
77   0

ทัวร์ไต้หวัน – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – วัดจงไถฉานซื่อ – ฟงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต – ขนมพายสับปะรด -เจียงไคเช็ค – ร้านสร้อย – ซีเหมินติง – จิ่วเฟิน  – เหย่หลิว – ปล่อยโคมผิงซี – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) – ไนท์ มาร์เก็ต

 

“คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่”

 

แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจถูกใจ:

ทัวร์รัสเซีย Russia Good Deal 6 วัน 3 คืน (EY) ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท (ZGRUS6D3NEY)
ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW SAKURA TOKYO FUJI SKI KAWAZU 4 วัน 3 คืน (XJ) ราคาเริ่มต้น 21,988 บาท (ITNRT4D3NXJ...
ทัวร์มัลดีฟส์ Clubmed Kani Maldives 3 วัน 2 คืน (UL) ราคาเริ่มต้น 38,400 บาท (PBMLE3D2NUL)
ทัวร์อินโดนีเซีย ISLAND BALI 4 วัน 3 คืน (XJ) ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท (ZGDPS4D3NXJ)
ทัวร์ดูไบ (UAE-HL-EK01) HELLO DUBAI 5 วัน 3 คืน (EK) ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท (PVDXB5D3NEK)
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ฮ่องกง นองปิง ล่องเรือสำเภาจีน 3วัน2คืน(RJ) ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท (BIBTHKG3D2...
ทัวร์เวียดนามเหนือ (VIT-GM02-VN) GOOD MORNING SAPA VIETNAM _HANOI-SAPA-FANSIPAN 4 วัน 3 คืน (VN) รา...
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA POPULAR SUMMER 6 วัน 4 คืน (XW) ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท (PBKIX6D4NXW)
ทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท (PBHAN3D2NTG)
ทัวร์ญี่ปุ่น NRT08 TOKYO PINKMOSS ยืน1 5วัน3คืน (SL) ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท (GS25NRT5D3NSL)
ทัวร์อินเดีย เที่ยวฟิน แคชเมียร์ เดลลี ทัชมาฮาล 7 วัน 4คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท (FTDEL7D4NTG...
ทัวร์บรูไน Amazing บรูไน ฟิลิปปินส์ 5 วัน 4 คืน (BI) ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท (B2BMNL5D4NBI)