W3.CSS
ทัวร์จีน » ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อทุยานอาลีซัน-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (VZ) ราคาเริ่มต้น 15,800 บาท (PBRMQ5D4NVZ)

ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อทุยานอาลีซัน-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (VZ) ราคาเริ่มต้น 15,800 บาท (PBRMQ5D4NVZ)

22 มกราคม 2019
66   0

ทัวร์ไต้หวัน – ไทจง – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเห็ดหลินจือ-ตลาดฟ่งเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟ – ร้านชา – เถาหยวน – ร้านพายสัปปะรด – เจียงไคเช็ค – ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) – ร้านสร้อย – ซีเหมินติง – Duty Free – จิ่วเฟิ่น – สื่อเฟิ่น – ปล่อยโคม – ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ต – หมู่บ้านสายรุ้ง

“คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่”

 

 

 

 

 

แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจถูกใจ:

ทัวร์ญี่ปุ่น SONGKRAN REFRESH SAKURA IN OSAKA 5 วัน 3 คืน (XJ) ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท (ZGKIX5D3NXJ)
ทัวร์ญี่ปุ่น EASY NAGOYA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน (XJ) ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท (ZGNGO5D3NXJ)
ทัวร์เวียดนาม ROMANCE VIETNAM DALAT-MUINE 3 วัน 2 คืน (VZ) ราคาเริ่มต้น 9,555 บาท (PVDLI3D2NVZ)
ทัวร์ฮ่องกง EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC 3 วัน 2 คืน (CX) ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท (CUHKG3D2NCX...
ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์... ซากุระ ชมพู ฟรุ๊งฟริ้ง 2 (XJ) ราคาเริ่มต้น 13...
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4วัน3คืน(FD) ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท (BIBTMMR4D3NFD)
ทัวร์มาเลเซีย -กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตราจายา 3 วัน 2 คืน (MH) ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท (PBKUL3D2NMH)
ทัวร์ญี่ปุ่น NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน1 5วัน3คืน (SL) ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท (GS25NRT5D3NSL)
ทัวร์ตุรกี IST06 PS TURKEY SHOCK PRICE 8 วัน 6 คืน (PS) ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท (GS25KBP8D6NPS)
ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์เวียดนาม โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4วัน3คืน(VZ) ราคาเริ่มต้น 11,90...
ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์ DALAT 3วัน2คืน(VZ) ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท (BIBTVNO3D2NVZ)
ทัวร์พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน (PG) ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท (B2BRGN2D1NPG)