โปรโมชั่น » ทัวร์โครเอเชีย THE QUEEN OF ADRIATIC SEA CROATIA 8 วัน 5 คืน (QR) ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท (ZGZAG8D5NQR)

ทัวร์โครเอเชีย THE QUEEN OF ADRIATIC SEA CROATIA 8 วัน 5 คืน (QR) ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท (ZGZAG8D5NQR)

17 มกราคม 2019
23   0

ทัวร์โครเอเชีย – ย่านอัพเปอร์ทาวน์ – มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ – มหาวิหารเซนต์มาร์ค – นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ – เนินเขากอร์นจิ กราด – โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน – อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย – พระราชวัง – ย่านโลเวอร์ทาวน์ – จัตุรัสเจลาซิค – อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซป เจลาซิค – สุสานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย – รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ – โบสถ์เซนต์ ไซเมียน – โรมันฟอรัม – โบสถ์เซนต์โดแนท – โบสถ์เซนต์แมรี่ – มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย – พระราชวังไดโอคลีเชียน – เมืองมาลี สตอน – ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม – ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พร้อม จิบแชมเปญ – เมืองดูบรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก – ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก – หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก – ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า – เขตเมืองเก่า – จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 – ประตูเมืองเก่า – หอนาฬิกา – มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ – เมืองซีเบนิก – จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก – มหาวิหารเซนต์เจมส์ หรือ มหาวิหารซีเบนิก – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า – ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค – ตลาดโดลาค

 

“คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่”

 

 

แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจถูกใจ:

ทัวร์เฉินตู ต๋ากู่ SAY HI เฉิงตู 4 วัน 2 คืน (8L) ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท (DPTCTU4D2N8L)
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA STRONG 5 วัน 3 คืน (XJ) ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท (ZGNRT5D3NXJ)
ทัวร์ญี่ปุ่น THE TOP OF TAKAYAMA JAPAN ALPS 5 วัน 3 คืน (JL) ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท (ZGNGO5D3NJL)
ทัวร์เยอรมนี READY EAST EUROPE 8 วัน 5 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท (ZGMUC8D5NTG)
ทัวร์รัสเซีย WINDY RUSSIA 6 วัน 3 คืน (EY) ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท (ZGDME6D3NEY)
ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบลินเล 3 วัน 2 คืน (FD) ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท (BIMDL3D2NFD)
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์..ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX) ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท (BIHKG3D2NCX)
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์..พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน (FD) ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท (BIGAY4D3NFD)
ทัวร์เกาหลี WONDERFUL TULIP 6 วัน 3 คืน (XJ) ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท (ITICN6D3NXJ)
ทัวร์เกาหลี KOREA CHERRY SWEET 5 วัน 4 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท (ZGICN5D4NTG)
ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน (FD) ราคาเริ่มต้น บาท (PVRGN3D2NFD)
ทัวร์อียิปต์ GRAND EGYPT NILE CRUISE 8 วัน 5 คืน (MS) ราคาเริ่มต้น 57,999 บาท (PVCAI8D5NMS)