W3.CSS
ทัวร์จีน » ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 4 วัน 3 คืน (VZ) ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท (TTNTPE4D3NVZ)

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 4 วัน 3 คืน (VZ) ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท (TTNTPE4D3NVZ)

17 มกราคม 2019
74   0

ทัวร์ไต้หวัน – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย – หนานโถว – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – DUTY FREE – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน – วัดหลงซาน

 

“คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่”

 

 

 

แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจถูกใจ:

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAWAZU SAKURA 5 วัน 3 คืน (XJ) ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท (ZGNRT5D3NXJ)
ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER SNOW TOKYO โตเกียว ฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืน (XW) ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท (ITNRT5D3NX...
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LOVELY SPRING 5 วัน 3 คืน (LJ) ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท (CUICN5D3NLJ)
ทัวร์เวียดนาม EASY DAZZLING BANA HILL 4 วัน 3 คืน (VZ) ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท (CUDAD4D3NVZ)
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODETE ซุปตาร์ ดาวชมพู 6วัน4คืน (XJ) ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท (TTNCTS6D4NXJ)
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5วัน3คืน ซุปตาร์ น่ารักอ่ะ (กิโมโน) (XJ) ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท (...
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน (FD) ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท (BIBTREP3D2NFD)
ทัวร์ตุรกี IST15 TK TURKEY GOOD DEAL 8วัน6คืน (TK) ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท (GS25IST8D6NTK)
ทัวร์สิงคโปร์ PROGRAM SIN ดูบอล ICC 2 คู่ แมนยูและยูเว่ 3วัน2คืน (SL) ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท (SPSIN...
ทัวร์มาเลเซีย Superb vip malaysia (kuala-genting) 3 วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 5,290 บาท (SPKUL3D2N)
ทัวร์อินเดีย เที่ยวฟิน นครสีชมพู ชัยปุระ ทัชมาฮาล 5 วัน 2 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท (FTDEL5D2...
ทัวร์อังกฤษ Check in – Windsor อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10วัน7คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท (B2BLH...